Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Jaremczy

O saponicie i innowacjach w ekologii dyskutowano podczas VI Polsko – Ukraińskich Dialogów w Jaremczy.

22 października 2015 r. w Jaremczy odbyły się VI Polsko – Ukraińskie Dialogi tradycyjnie organizowane przez Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.

W tym roku podczas Dialogów zorganizowano także Międzynarodowe Forum Ekologiczne pod hasłem “Innowacje ekologiczne dla biznesu. Saponit – skarb Chmielnicczyzny”.


Forum zorganizowano w ramach projektu “Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym”.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej, a liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód. Partnerzy projektu: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju oraz Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Celem Eko-Forum była promocja efektów projektu oraz zaproszenie do współpracy większej ilości przedsiębiorstw, jednostek naukowych i instytucji zainteresowanych realizacją innowacyjnych inwestycji z wykorzystaniem saponitu.
Ukraińsko – polskie naukowe dialogi skupiają środowiska naukowe, akademickie, pozarządowe, dając możliwość prezentacji własnych osiągnięć, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz wzajemnej promocji i rozwoju w dziedzinie nauki i kultury.
Wśród ekspertów występujących podczas forum byli:

  • Ałła Ganziuk – Katedra Chemii Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego
  • Volodymyr Vasylechko – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki
  • Serhij Horiashchenko – Kierownik Oddziału Naukowo-Badawczego Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego
  • Myroslav Sprynskyy – Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Svitlana Karvan – Kierownik Katedry Chemii Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego

Na Forum poruszano kwestię unikalności złóż saponitowych Chmielnickiego obwodu i perspektywy ich wykorzystania, technologii otrzymania sorbentów przy wykorzystaniu przyrodniczego minerału saponitu, termicznie modyfikowanych kwasów huminowych jako skutecznego sorbentu w usuwaniu metali ciężkich z roztworów wodnych. Omówiono także kwestie własności intelektualnej oraz dróg komercjalizacji opracowań naukowych w pracach badawczo – rozwojowych (B+R).
Podczas Ekologicznego Forum zaprezentowane zostały pierwsze próbne partie preparatów wytworzonych na bazie sorbentu saponitu, które mogą znaleźć zastosowanie w kosmetologii i przemyśle. Wśród prezentacyjnych partii były mydła, scruby (kosmetologia) oraz pasty do oczyszczania zabrudzonych powierzchni (przemysł).

Pobyt w Jaremczy był dodatkowo okazją do pracy nad nowymi pomysłami i nowymi projektami. Spotkaliśmy się miedzy innymi z przedstawicielami Fundacji Wspierania Społeczeństw oraz koncernu „Svarog”, z którymi omawialiśmy nowe wspólne inicjatywy.

Детальніше

Comments are closed.

Post Navigation