Otwarcie Specjalistycznego Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

Ważna inicjatywa na rzecz rozwoju ukraińskiego sektora B+R!

28 listopada 2015 r. w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym uroczyście otwarto Specjalistyczne Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów.

Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki realizacji projektu pod hasłem Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej, a liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód. Partnerzy projektu: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju oraz Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Warto podkreślić, iż jest to kolejna polsko – ukraińska inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód i Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, która zyskała uznanie i wsparcie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W uroczystym otwarciu wzięło udział liczne grono naukowe, polscy i ukraińscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele izb handlowych i instytucji otoczenia biznesu oraz władz miejskich i regionalnych z obowdu chmielnickiego, a także województwa świętokrzyskiego.

Uroczyste otwarcie tradycyjnie już zostało poprzedzone oficjalnymi wystąpieniami w auli uniwersyteckiej. Posiedzenie otworzył Rektor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego prof. d.n.t. Mykoła Skyba, a następnie głos zabrał prorektor ds. nauki prof. d.n.t. Heorhij Paraska – koordynator projektu na Ukrainie.

Rektor podkreślił duże znaczenie powstania nowoczesnego laboratorium dla dalszego rozwoju Uniwersytetu i współpracy z przedsiębiorcami.

Детальніше

Comments are closed.

Post Navigation