Wdrażamy innowacje w ukraińskich przedsiębiorstwach w ramach programu Polska Pomoc!

Wszystko to dzięki wspólnemu projektowi SIEW i Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu.

W listopadzie i grudniu trwały prace nad praktycznym zastosowaniem minerału Saponitu w 6 ukraińskich przedsiębiorstwach.

Staraniem ukraińskich naukowców z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego z sukcesem udało się zastosować sorbenty powstałe na bazie naturalnego minerału Saponitu w procesach oczyszczania cieczy w 6 przedsiębiorstwach. W innej grupie firm wypróbowano Saponit w nowopowstałych kosmetykach i środkach czyszczących.

Wszystkie te działania zrealizowano w ramach niżej opisanego polsko – ukraińskiego projektu pod hasłem “Innowacje dla ekologii…”, który wspólnie zrealizowało Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód oraz Chmielnicki Unwiersytet Narodowy.

Ww. sorbenty i składniki na bazie Saponitu powstały w nowoczesnym laboratorium, które także otwarto w ramach ww. projektu.

Warto dodać zaraz po otwarciu laboratorium tylko w samym grudniu 14 przedsiębiorstw skorzystało z usług laboratorium!

Dzięki wsparciu w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej ukraińskie przedsiębiorstwa uzyskały dostęp do nowoczesnych proekologicznych technologii opracowanych w nowoczesnym laboratorium przez naukowców z Chmielnickiego Unwiersytetu Narodowego.

W skład zespołu prowadzącego badania i wdrożenie technologii weszli prorektor ds. naukowych prof. Georgij Paraska, prof. Svitlana Karwan, dr Olga Paraska oraz dr Ałła Ganziuk z Katedry Chemii ChNU.

Детальніше

Comments are closed.

Post Navigation