Pierwsza partia specjalistycznego sprzętu dotarta do Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego

To kolejny etap projektu Innowacje dla ekologii, który SIEW realizuje w ramach programu Polska Pomoc.

Pierwsza partia mebli oraz specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego przybyła do Chmielnickiego z Charkowa.

Wkrótce rozpocznie się kolejny etap czyli montaż drugiej partii specjalistycznego sprzętu. Przygotowuje go firma ALFA-KLASS Sp. z o.o. z Charkowa w bezpośredniej współpracy z naukowcami Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego.

Read More →

Bezpłatne innowacyjne szkolenia i warsztaty dla ukraińskich przedsiębiorstw!

Rozpoczęła się rekrutacja ukraińskich firm do międzynarodowego projektu INNOWACJE EKOLOGICZNE DLA BIZNESU.

Read More →

Trwa remont pomieszczeń laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

Prace prowadzone są w ramach projektu współfinansowanego w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej.

Już wcześniej oficjalne logo laboratorium oraz dokonano wyboru dostawców specjalistycznego wyposażenia.

Read More →

Wynik postępowania ofertowego – projekt Innowacje dla biznesu

W dniu 25 czerwca 2015 roku rozstrzygnięto postępowanie ofertowe na zakup wyposażenia do laboratorium.

Wpłynęła jedna oferta na łączną kwotę 237000,00 złotych – spełniająca warunki postępowania.

Oferent: “ALFA-KLASS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

działającą pod adresem:

pr. Frunze bud. 57-38, Charków, 61089 Ukraina.

Szaczgółowe informacje dotyczące postępowania:

http://www.siew.org.pl/pl/a,11629,Ogloszenie_o_zamowieniu_wyposazenia_do_specjalistycznego_laboratorium_badan_naturalnych_mineralow_w_Chmielnickim_Uniwersytecie_Narodowym_na_Ukrainie.html

Informacja: Krzysztof Kalita – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód realizującego projekt:

INNOWACJE EKOLOGICZNE DLA BIZNESU
SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM KOMPLEKSOWYCH BADAŃ NATURALNYCH MINERAŁÓW
W CHMIELNICKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – 2015.

Spotkanie z naukowcami z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego

Była to okazja do omówienia działań w ramach realizowanego polsko – ukraińskiego projektu.

W wizycie w Kielcach i Bałtowie wzięli udział koordynatorzy projektu oraz naukowcy odpowiedzialni za szkolenia przedsiębiorstw i tworzenie specjalistycznego laboratorium w składzie: Magdalena i Krzysztof Kalita (Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód) oraz prof. Svitlana Karwan, Halina Dejczuk, Alla Gandziuk, Daria Matwejcowa (Chmielnicki Uniwersytet Narodowy).

Read More →

Zamówienie sprzętu do laboratorium – komunikat

Nastąpiła zmiana terminu składania ofert.

KOMUNIKAT

do zamówienia w ramach międzynarodowego projektu pod hasłem:

INNOWACJE EKOLOGICZNE DLA BIZNESU
SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM KOMPLEKSOWYCH BADAŃ NATURALNYCH MINERAŁÓW
W CHMIELNICKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM.

Read More →

Ogłoszenie o zamówieniu wyposażenia do specjalistycznego laboratorium badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym na Ukrainie

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód zaprasza do składania ofert.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu pod hasłem:

INNOWACJE EKOLOGICZNE DLA BIZNESU
SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM KOMPLEKSOWYCH BADAŃ NATURALNYCH MINERAŁÓW
W CHMIELNICKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM.

Read More →

W Chmielnickim na Ukrainie trwa budowa laboratorium w ramach projektu z programu Polska Pomoc

Przygotowania obejmują gruntowny remont pomieszczeń udostępnionych przez Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.

Oprócz tego opracowano także oficjalne logo laboratorium:

Read More →

Innowacje dla biznesu na Ukrainie – Polska Pomoc 2015

Polacy i Ukraińcy tworzą nowoczesne laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód otrzymało dotację w wys. 299900,00 zł na rzecz realizacji polsko – ukraińskiego projektu pn.

Innowacje ekologiczne dla biznesu.

Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Warto podkreślić, iż jest to już trzecia w ostatnich latach inicjatywa SIEW, która zyskała wsparcie w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej.

Read More →

Polacy i Ukraińcy tworzą nowoczesne laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

Za nami pierwsze kroki w drodze realizacji projektu „Innowacje ekologiczne dla biznesu…” w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej.

W miniony wtorek (tj. 31.03.2015 r.) delegacja SIEW w składzie: Krzysztof Kalita, Magdalena Kalita i Sylwia Bluszcz zakończyła trzydniową wizytę przygotowawczą na Ukrainie.
Miejscem wielu spotkań był Chmielnicki Uniwersytet Narodowy oraz tradycyjnie Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Read More →