Реалізація проекту «Екологічні інновації для бізнесу» у Хмельницькому національному університеті

30 березня 2015 року в Українсько-польському центрі ХНУ була підписана партнерська угода щодо реалізації проекту «Екологічні інновації для бізнесу. Спеціалізована лабораторія комплексних досліджень природних мінералів в Хмельницькому національному університеті» між Товариством Інтеграція Європа-Схід (представники – Кшиштоф Каліта та Магдалена Каліта), Хмельницьким національним університетом (представник – Георгій Параска), Україно-Польським Центром Європейської Інтеграції в Хмельницькому (представник – Юрій Шалапко) та Хмельницьким регіональним центром з інвестицій та розвитку (представник – Богдан Міхняк).

Інформація для довідки

Проект «Екологічні інновації для бізнесу» фінансується Міністерством закордонних справ Польщі у рамках програми «Польська допомога для розвитку 2015». Грант отримав дотацію на суму 2 000 000 грн. для реалізації польсько-українського проекту.

Термін реалізації проекту: 30/01/2015- 31/12/2015

Виконавець проекту:

-Товариство Інтеграція Європа-Схід

Партнери проекту:

– Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку

– Українсько-Польський Центр Європейської Інтеграції

Хмельницька область – це єдиний регіон на Україні, де розвідані поклади саме сапонітових глин – унікальних природних родовищ, з розвиненими сорбційними та іонообмінними властивостями. Поклади Хмельницької групи сапонітів складають 100 млн.т. Найбільш розвідані Ташківське і Варварівське родовища сапонітових глин, які мають запаси близько 60 млн.т.

Стратегічна мета проекту полягає у зміцненні ринкових позицій українських підприємств на основі реалізації інноваційних та екологічно безпечних технологій використання сапонітового сорбенту у процесах очищення та відновлення природних ресурсів.

Зацікавленість про співпрацю і підтримку проекту висловило 15 державних і регіональних установ, зокрема Славутська районна і міська державні адміністрації та 9 підприємств. Підтримку ініціативи реалізації проекту висловили Міністерство освіти і науки України та Національна Академія Наук.

Варто зазначити, що передумовою для створення даного проекту є тривалі ґрунтовні дослідження, науково-дослідні розробки співробітників Хмельницького національного університету та плідна співпраця з установами і підприємствами зацікавленими у використанні ресурсозберігаючих технологій.

В рамках проекту заплановано:

1. Створити і обладнати лабораторію з комплексного дослідження мінералів.

2. Розробити технологію одержання гранульованого сорбенту на основі мінералу сапоніту для очищення паливно-мастильних матеріалів, промислових стічних вод від забруднень (іони важких металів, барвники, поверхнево-активні речовини).

3. Напрацювати на встановленому в лабораторії обладнанні пробні партії сорбентів з метою їх подальшого впровадження на промислових підприємствах в процесах очищення середовищ від забруднень, що сприятиме ресурсозбереженню і покращенню екологічної ситуації.

4. Розробити і напрацювати пробні партії косметичної продукції з використанням мінералу сапоніту: мила, скраби, пасти для очищення забруднених поверхонь і рук.

5. Створити рекламну продукцію для впровадження розробок на промислових підприємсьтвах, провести тренінги для їх представників.

Відділ міжнародних зв’язків та зв’язків з громадськістю

SIEW wyrusza na Ukrainę w ramach projektu polskiej pomocy rozwojowej MSZ

Polskie i ukraińskie zespoły będą pracować nad budową specjalistycznego laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Wizyta potrwa 3 dni. Przewidziano między innymi robocze dyskusje z naukowcami pracującymi przy budowie specjalistycznego laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów, które do końca roku powstanie w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym. W marcu rozpoczęły się prace remontowo – budowlane w wyznaczonych pomieszczeniach.

Dalszym etapem projektu będzie zakup specjalistycznego wyposażenia, który zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód otrzymało dotację w wys. 299900,00 zł na rzecz realizacji polsko – ukraińskiego projektu pn.

Read More →

SIEW bedzie realizovat na Ukraine projekt w ramach programu Polska Pomoc!

 

Dzięki inicjatywie powstanie specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód otrzymało dotację w wys. 299900,00 zł na rzecz realizacji polsko – ukraińskiego projektu pn.

 

Read More →